หนังสือราชการ

—การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Attachments book-emis_mn File size: 2 MB Downloads: 5

หนังสือราชการ

การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

>> การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจำปีง […]

www.dltv.ac.th
www.youtube.com
ดาวเทียมระบบ KU-BAND ช่อง 186 – 200
ดาวเทียมระบบ C-BAND ช่อง 337 – 351
ช่องทีวีดิจิตอลเพื่อการศึกษา
แอปพลิเคชั่น บนมือถือ